Vineri, 27 martie 2015, Asociația Noua Dreaptă - filiala Mureș, împreună cu grupul de liceeni mureşeni „Dacii Liberi” au sărbătorit împlinirea a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria Mamă – România, realizată la data de 27 martie 1918. Momentul a fost marcat printr-o manifestare în centrul orașului Tg-Mureş, în fața statuii Crăișorului Munților, Avram Iancu.Ora oficială de începere a manifestaţiei, ora 18:12, aminteşte de anul 1812, anul în care partea dintre Prut şi Nistru din estul Principatului Moldovei – zonă redenumită în întregime “Basarabia”, a fost anexată pentru prima dată de către Imperiul Rus.

Golgota Basarabiei a început în acel an. La fel şi lupta românilor pentru recuperarea acestui străvechi pământ românesc.

Ploaia măruntă şi rece a speriat multă lume dar câteva zeci de nationalisti mureseni, cei mai hotărâti, au ignorat acest aspect şi s-au strâns la ora anunţată în faţa statuii Iancului ca şi când ar fi fost zi senină. Un moment deosebit faţă de manifestările obișnuite până acum în Tg-Mureș a fost reprezentat de realizarea umană a hărții României Mari, alcătuite din alăturarea umăr lângă umăr al celor prezenți la manifestare în jurul conturului hărţii României Mari desenată pe platoul din faţa statuii lui Avram Iancu și apoi jucarea Horei Unirii Basarabiei în jurul acestei hărţi: “Hai să-ntindem hora mare / Mai aici şi mai colea, / Mai aproape de hotare / Până-n Basarabia!”

 

Cuvântarea de început a manifestării i-a aparținut lui Marius Moldovan, preşedintele filialei Mureș a Asociaţiei Noua Dreaptă, care a menţionat câteva aspecte ce ne leagă pe noi, mureşenii, cu fraţii noştri români de peste Prut: municipiile Tg-Mureş şi Chişinău sunt oraşe înfrăţite, la Chişinău există o bibliotecă cu numele “Tîrgu-Mureş” şi mulţi elevi, studenţi şi absolvenţi basarabeni sunt în Tg-Mureş (câţiva dintre ei au fost prezenţi la acest eveniment dedicat în special lor). În plus, la Tg-Mureş, există un bust al poetului basarabean şi luptator unionist Grigore Vieru amplasat provizoriu în faţa Centrului Cultural “Mihai Eminescu”.  Liderul Noii Drepte Mureş a amintit că, din 2013, consilierii locali aveau suficient timp să se informeze cine a fost Grigore Vieru, fratele nostru basarabean, un mare iubitor al Romaniei întregi şi mari așa cum era ea la 1 Decembrie 1918 și un mare apropiat la Târgu-Mureșului. Acesta a fost motivul invocat la amânarea amplasării definitive a bustului său: nu ştiau cine a fost Grigore Vieru. A sosit momentul deci ca aceştia să hotărască aşezarea definitivă a acestui bust unde îi este locul: lângă statuia lui Mihai Eminescu, viitoarea statuie a lui Romulus Guga şi a altor scriitori români de renume reuniţi într-un „caenaclum” în jurul Luceafărului poeziei româneşti!

 

Liderul Noii Drepte Mureş a mai menţionat faptul că întrunirea din această zi nu are caracter politic deoarece niciuna dintre organizaţiile prezente nu e partid politic ci toate sunt organizaţii non-guvernamentale iar scopul lor este unul cultural, educativ şi de atitudine civică. Faptul îmbucurător e acela că toate aceste organizaţii, împreună cu alţi susţinători ai idealului naţional neafiliaţi, s-au strâns împreună la acest eveniment, simbolic spus „asemenea degetelor unei mâini care s-au strâns într-un pumn pus în pieptul furtunii”, după cum spunea şi eroul nostru naţional Avram Iancu: Sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim!

 

De asemenea Marius Moldovan a mai spus că, dacă acceptăm ziua de 1 Decembrie ca zi Naţională a României – Ziua Marii Uniri, alături de Mica Unire a Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859,  atunci şi ziua de 27 martie – Unirea Basarabiei cu România, şi ziua de 28 noiembrie - Unirea întregii Bucovine cu România, ar trebui să devină şi ele zile oficiale de sărbătoare naţională. Toate aceste mici uniri au dus la marea unire de la 1918. Una fără alta nu se poate iar sărbătoarea de la 1 Decembrie ar fi un non-sens dacă celelalte sunt ignorate. Bineînţeles, dacă sărbătorim 1 Decembrie trebuie să apreciem şi să folosim şi harta României în graniţele ei de atunci: harta României Mari, nu harta ciuntită de acum (chiar dacă nici acea hartă a României Mari nu a fost suficient de cuprinzătoare, multe comunităţi autohtone româneşti rămânând în afara graniţelor: la răsărit de Nistru, în Maramureşul de la nord de Tisa, în partea de Crişană primită de Ungaria, în Banatul lăsat Serbiei, românii din Valea Timocului şi de la sud de Dunăre... România Mare era „o ţară înconjurată de români” după cum afirma Nicolae Iorga. Astăzi acele comunităţi româneşti rămase în afara graniţelor sunt la un pas de deznaţionalizare completă şi de dispariţie dacă nu se vor lua măsuri urgente!)     

 

În continuare Dragoș Burghelia, coordonatorul grupului de liceeni „Dacii Liberi”, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”, a prezentat contextul istoric al realizării unirii teritoriului Basarabiei cu Patria Mamă la 27 martie 1918. Acesta a supus că mişcarea de unificare a Basarabiei cu România devine mai activă începand cu anul 1917, o dată cu izbucnirea revoluţiei bolşevice în Imperiul Ţarist. O dată cu aceasta, armata ţaristă devine dezorganizată şi se bolşevizează, soldaţii comit abuzuri asupra populaţiei băştinaşe din Basarabia, provocând daune materiale, furturi, crime şi violuri. Astfel, Sfatul Ţării, organul legislativ al Basarabiei, proaspat înfiinţat, cere ajutorul României. Aceasta intervine şi curăţă regiunea de răufăcători. Basarabia - cu denumirea ei oficială „Republica Democratică Moldovenească”, îşi declară independenţa iar mai apoi, în 27 martie 1918 este votată unirea cu România. „Actul Unirii” conţinea următoarea declaraţie: În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama sa România. Traiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna! Prim-ministrul României ia act de unire în numele regelui şi urmează o perioadă remarcabilă pentru Basarabia cât şi pentru întreaga Românie Mare. Acestea evoluează pe toate planurile:  în infrastructură, în cultură, educaţie şi economie au loc realizări extraordinare. Din păcate a urmat fatidicul an 1940 când Basarabia este ocupată de către URSS. Urmează cea mai agresivă perioadă de deznaţionalizare a românilor cu deportări în Siberia, abuzuri, foamete, colonizări de populaţie alogenă şi teroare cu consecinţe ce se văd până azi în componenţa etnică, mentalitatea şi conşiinţa naţională a populaţiei ce locuieşte astăzi pe teritoriul dintre Prut si Nistru. Pentru toate victimele ocupaţiei sovietice toţi participanţii la manifestaţie au rostit în cor rugăciunea “Tatăl nostru”.

 

După acest moment formația vocal-instrumentală “Ecoul Daciei”, alcătuită din 5 elevi şi eleve de la Colegiul Naţional Al. Papiu Ilarian, şi-a făcut un frumos debut în spaţiul public susținând un minirecital de cântece patriotice dedicate Basarabiei, tricolorului și limbii române. Aceştia au interpretat îndrăgitele melodii „Trei culori” şi „Limba noastră” pe versuri de Grigore Vieru, cântecele populare „Basarabie frumoasă” şi „Hai să-tindem hora mare”, apoi „Imn pentru Basarabia” pe versuri de Adrian Păunescu. 

 

Cu sufletele şi vocile înălzite de frumosul recital al grupului „Ecoului Daciei” , toţi participanţii au cântat împreună marşul „Treceţi, batalioane române, şi Prutul”, o variantă cu  textul adaptat dar cu aceeaşi melodie ca şi cunoscutul marş „Treceţi, batalioane române, Carpaţii!

 

Preambulul interpretării acestui marş a fost făcut prin recitarea unor fragmente adaptate după poezia “La Arme” de Mihai Eminescu. S-a specificat că întoarcerea “la arme” nu se referă neapărat la armele de război ci, în primul rând, la alt tip de arme cu care cu toţii trebuie să ne reînarmăm pentru a îndeplini idealul unirii: inteligenţă, unitate, disciplină, credinţă, dragoste de Dumnezeu, Neam şi Ţară, onoare şi corectitudine, muncă apoi organizarea prin spirit de echipă în adevărate “batalioane” de patrioţi inteligenţi cu care să dăm “atacul”.

 

Au urmat apoi două cuvântări. Domnul Lazar Ladariu, preşedinele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI şi redactorul şef al cotidianului mureşean „Cuvântul Liber”  a înflăcărat asistenţa printr-un discurs despre drama, golgota şi reînvierea Basarabiei, cu mesaj încurajator adresat în special tinerilor prezenţi pentru a continua lupta pentru unire. 

 

După acest moment organizatorii evenimentului au desfăşurat și fluturat cu ajutorul celor prezenți, pe platoul din faţa statuii lui Avram Iancu, cel mai mare drapel tricolor din Târgu-Mureș, de 90 de metri pătraţi (20 metri lungime, 4.5 metri lăţime) interpretând împreună cântecul „Basarabie frumoasă / Pregăteşte-te mireasă / Că-ţi aducem peţitor / Sfântul nostru tricolor!”. De la acest eveniment nu au lipsit nici scandările, rostite de toți cei prezenți, precum: “Basarabia, pământ românesc”, “Limba română, unica stăpână”, “România, stat național”, “România Mare, în vechile hotare”, “Jos hotarul de la Prut”, „Noi suntem români, aici pe veci stăpâni”.

 

La finalul manifestaţiei participanţii au adus aminte de numele câtorva personalităţi născute pe pământul românesc al Basarabiei şi care au luptat în decursul vieţii lor pentru limba română, unirea cu România, credinţa strămoşească, demnitatea naţională prin mijloacele pe care le-au avut la dispoziţie: cu cuvântul, cu scrisul, cu rugăciunea către Dumnezeu, cu diplomaţia sau, la nevoie, cu arma în mână. Aceşti eroi amintiţi au fost:

 

 • Preotul si poetul ALEXEI MATEEVICI – cel ce a scris poezia “Limba noastră”, probabil cea mai frumoasă poezie închinată limbii române, imul actual al Republicii Moldova;
 • Primul preşedinte al Sfatului Ţării, ION INCULEŢ;
 • Al doilea preşedinte al Sfatului Ţării, CONSTANTIN STERE;
 • Al treilea preşedinte al Sfatului Ţării, PANTELIMON HALIPA;
 • Membru al Sfatului Ţării, ION PELIVAN – datorită căruia în oraşul basarabean Bălţi s-a votat pentru prima dată unirea cu România. Azi, datorită alungării ori deportării românilor, deznaţionalizărilor, colonizărilor cu alogeni, oraşul Bălţi este un oraş puternic rusofon şi un bastion al comuniştilor şi socialiştilor fideli Moscovei; 
 • Sfântul închisorilor, VALERIU GAFENCU – născut în 1921 în localitatea Sângerei, judeţul Bălţi;
 • GRUPUL “MAJADAHONDA” - pe numele complet Organizația Antisovietică a tineretului studios "Majadahonda" – e considerată prima organizaţie de rezistenţă antibolşevică de pe teritoriul Basarabiei ocupate de către URSS. 
 • EROII DIN PRIMUL ŞI AL DOILEA RAZBOI MONDIAL;
 • TOŢI CEI CAZUTI ÎN DEPORTĂRI, LAGĂRE ŞI ÎNCHISORI;
 • Steagarul neamului - GHEORGHE GHIMPU – cel datorită căruia Republica Moldova foloseşte azi drapelul tricolor identic cu cel al României;
 • Rapsozii neamului - ION SI DOINA ALDEA TEODOROVICI
 • Poetul şi luptătorul pentru unire şi limba română, DUMITRU MATCOVSCHI;
 • Poetul şi luptătorul pentru unire şi limba română, GRIGORE VIERU;
 • Poetul şi luptătorul pentru unire şi limba română, ADRIAN PAUNESCU – născut în Basarabia în anul 1943 în localitatea Copăceni, judeţul Bălţi. Trebuie apreciat pentru întreaga sa activitate culturală închinată limbii şi identităţii naţionale româneşti. 
 • EROII CĂZUŢI ÎN RĂZBOIULUI MOLDO(ROMÂNO)-RUS DE PE NISTRU DIN 1992
 • EROII OMORÂŢI ÎN TIMPUL REVOLTELOR ANTICOMUNISTE DIN APRILIE 2009 DE LA CHISINAU: VALERIU BOBOC (24 de ani), EUGEN ŢAPU (26 ani), ION ŢÂBULEAC (22 ani) 
 • TOŢI EROII NECUNOSCUŢI DIN BASARABIA CĂZUŢI PENTRU DUMNEZEU, NEAM ŞI ŢARĂ 

  

La rostirea fiecărui nume de erou toţi participanţii au răspuns cu voce tare „PREZENT!” în semn că spiritul acestora este nemuritor iar idealurile lor trăiesc şi vor fi duse mai departe prin efortul nostru, cei prezenţi. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! Trăiască România: UNA, MARE, LIBERA!

 

Biroul de Presa al Noii Drepte 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

How to get generics online at cheapest prices? Today, pharmacy is the ideal method to get any medicines for your needs. Let's discuss about varied medicines. Calan SR is a calcium channel blocker. This medicine works by relaxing the muscles of your heart. Thousands of adults order online such medications like Cialis. Cialis is a remedy used to treat few troubles. What do you already know about Levitra vs Cialis? Did read something about Viagra vs Cialis? Like many other medicinal products, Cialis is classified according of it's main element. Sex drive problems are so commonly a product of what you've experimental that there is something to that "headache" saying after all. After all, such kind of difficulties can be an early warning sign of serious health problems, such as heart disease. So if you are experiencing erectile problems, it is considerable to see a able physician instantly for a complete natural testing. Do not take more of Cialis or any other drug than is recommended. The very first point check that when you buy medications online, you get real medication. Many of the online drugstores offer really unsafe fakes.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...