În spiritul bunelor relaţii pe care Noua Dreaptă le-a stabilit încă din anul 2000 cu majoritatea partidelor şi organizaţiilor naţionaliste din Europa, conducerea Noii Drepte i-a invitat pe Jens Puhse - Secretarul General al NPD (Germania),

Daniel Carlsen - preşedintele Danskernes Parti (Danemarca), Dan Eriksson - responsabilul pentru relaţii externe al Svenskarnas Parti (Suedia), Giuseppe Provenzale - secretarul regional Forza Nuova Sicilia (Italia) şi Pedro Navarro - delegatul Alianza Nacional (Spania) la o cină patriotică în ajunul Zilei Naţionale a României.

Cu acest prilej au fost dezbatute problemele majore care afectează naţiunile Europei: pierderea independenţei şi suveranitătii statelor membre UE, tendinţele separatiste încurajate de Comisia Europeană, criza sistemului liberal-capitalist şi somajul din ţările sud-europene, atacul concertat asupra valorilor tradiţionale, criza demografică şi imigraţia extracomunitară.

Un alt subiect abordat a fost problema revizionismului maghiar care afectează negativ relaţiile dintre naţionaliştii europeni, seara încheindu-se într-o notă de optimism şi camaraderie cu un toast pentru o Europă a statelor naţionale suverane şi independente, propus de responsabilului Noii Drepte pentru Relaţii Externe, Cristian Dumitriu.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...