Membrii Partidului Noua Dreaptă din România și Republica Moldova participă astăzi la slujbele de pomenire savârsite la împlinirea a 170 de ani de la nașterea părintelui naționalismului modern românesc, Mihai Eminescu.

Astăzi naționaliștii români cinstesc memoria celui care a fost nu doar „poetul nepereche”, dar și omul politic naționalist și gazetarul tradiționalist, promotorul Societății secrete “Carpații”, înființată la 24 ianuarie 1882 pentru refacerea „Daciei Mari”, cel mai important proiect politico-statal gândit de români pentru români în a doua jumătate a secolului XIX.

Toți cei care îl vor comemora astăzi cu fast doar pe „poetul național”, lasând în umbră activitatea lui de gazetar și de om politic naționalist, vor deveni complici cu cei care l-au asasinat moral și fizic în 1889, urmărind ca Eminescu să ramână în memoria românilor doar ca poet, cu toate că principala sa activitate a fost cea de jurnalist!

Toți cei care îl vor elogia astăzi doar pe ”Luceafărul poeziei românesti” vor deveni părtași cu toți cei care i-au trecut sub tăcere opera publicistică timp de peste un secol, prezentându-l pentru posteritate doar ca pe „ultimul mare poet romantic european”.

Partidul Noua Dreaptă, fondat doctrinar pe gândirea politică și economică naționalistă eminesciană, consideră că lui Eminescu trebuie să i se facă dreptate iar românii trebuie să afle adevărul despre cel mai Mare Român care s-a născut în mijlocul lor, în urmă cu 170 de ani!

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...