Partidul Noua Dreaptă consideră ca inacceptabil refuzul ministrului ucrainean al educaţiei, Lilia Grinevici, de a lua în considerare o modificare a noii Legi a educaţiei adoptată pe 5 septembrie de Parlamentul Ucrainei.

Această lege reprezintă o tentativă agresivă de deznaționalizare a celor peste 500.000 de români din teritoriile răpite României în al doilea război mondial, nordul Bucovinei și sudul Basarabiei (incluse în actualele regiuni Cernăuți și Odesa) dar și din teritoriile care nu au făcut parte din România Mare chiar dacă românii din aceste regiuni au trimis delegați la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1918 și eu dorit Unirea cu Țara: Maramureșul istoric (inclus în actuala regiune Transcarpatia).

Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ 2018, limba română va fi admisă doar în ciclul primar. În clasele 5–9 toate materiile vor fi predate în limba ucraineană - cu excepţia limbii şi literaturii române ca obiect de studiu aparte -, iar în clasele 10–12 învăţământul se va efectua doar în limba ucraineană. La fel în licee și facultăți, se va preda exclusiv în limba ucraineană. În consecinţă, copiii vor intra în şcoală români şi vor ieşi.. ucraineni!

Solicităm Guvernului României efectuarea urgentă prin ministerul de resort a demersurilor diplomatice pentru modificarea în Rada Supremă de la Kiev a noii legi a învățământului, în sensul acordării etnicilor români din Ucraina a dreptului de a fi instruiți în limba română, într-un număr de școli proporțional cu procentul românilor de la ultimul Recensământ.

Pe baza principiului reciprocității, cerem ca limba de stat ucraineană să fie studiată exact în numărul de ore în care și în România se studiază româna în școlile minorităților naționale. Dacă în România minoritățile au în orar peste 90% limbă maternă, așa trebuie să fie și în regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia. Nici mai mult, nici mai puțin.

Cerem totodată Prim-ministrului și Președintelui României să solicite omologilor din Ucraina reintroducerea limbii române în școlile din care aceasta a fost scoasă după declararea independenței Ucrainei. Dacă în 1940 funcționau 149 de școli în limba română, în 1990 mai existau doar 99 de școli în limba română iar din 1990 și până în prezent au mai rămas doar.. 62 de școli! Iar dacă până acum deznaționalizarea românilor din Ucraina se desfășura lent și numărul școlilor scădea treptat, acum pașii spre anihilarea identității sunt rapizi și brutali: prin articolul 7 al noii Legi a educației, învațământul în limba maternă din Ucraina este practic LICHIDAT și ucrainizarea etnicilor români va fi un proces încheiat în doar 2-3 generații!

Dacă partidele care parazitează Palatul Parlamentului i-au uitat pe românii din jurul granițelor, Partidul Noua Dreaptă este alături de românii din Ucraina în lupta lor pentru limba maternă şi păstrarea identităţii naţionale.

Președintele Partidului Noua Dreaptă,
Av. Tudor Ionescu

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...