Membrii Partidului Noua Dreaptă din toate filialele judeţene vor participa la slujbele de pomenire săvârşite joi, 15 iunie 2017, la împlinirea a 128 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui naţionalismului modern românesc, Mihai Eminescu.

În Bucureşti, membrii Partidului Noua Dreaptă din Filiala Sectorului 4 vor participa la ora 10:00 la slujba Parastasului care va fi săvârşită la mormântul Marelui Român de la Cimitirul Bellu.

La ora 10:30, domnul avocat Tudor Ionescu, Preşedintele Partidului Noua Dreaptă, va participa la Catedrala Patriarhală la slujba Parastasului care va fi săvârşită pentru cinstirea memoriei celui care a fost nu doar „poetul nepereche”, dar şi omul politic naţionalist şi gazetarul tradiţionalist, promotorul Societăţii secrete “Carpaţii”, înfiinţată la 24 ianuarie 1882 pentru refacerea „Daciei Mari”, cel mai important proiect politico-statal gândit de români pentru români în a doua jumătate a secolului XIX.

Toţi cei care îl vor comemora astazi cu fast doar pe „poetul naţional”, lăsând în umbră activitatea lui de gazetar şi de om politic naţionalist, vor deveni complici cu cei care l-au asasinat moral şi fizic în 1889, urmărind ca Eminescu să rămână în memoria românilor doar ca poet, cu toate că principala sa activitate a fost cea de jurnalist!

Toţi cei care îl vor elogia astazi doar pe ”Luceafărul poeziei româneşti” vor deveni părtaşi cu toţi cei care i-au trecut sub tăcere publicistica timp de peste un secol, prezentându-l pentru posteritate doar ca pe „ultimul mare poet romantic european”.

Partidul Noua Dreaptă, fondat doctrinar pe gândirea politică şi economică naţionalistă eminesciană, consideră că lui Eminescu trebuie să i se facă dreptate iar românii trebuie să afle adevărul despre cel mai Mare Român care s-a născut în mijlocul lor!

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...