Partidul Noua Dreaptă susţine efortul Bisericii Ortodoxe Române de modificare a articolului 48 din Constituţia României în sensul definirii familiei ca întemeiată ”pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.

Mii de membri ai partidului din toate judeţele sunt angajaţi în procesul de strângere de semnături, acest obiectiv fiind asumat în Programul Partidului Noua Dreaptă, punctul 13 referindu-se la ”Protejarea sacralităţii familiei prin definirea constituţională a căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie”.

Această modificare constituţională va exclude legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex şi adopţiile de copii de către ”cuplurile” homosexuale. În faţa masivei şi constantei propagande a grupurilor de lobbyişti homosexuali, transexuali şi pedofili împotriva familiilor normale, noţiunea sănătoasă şi tradiţională de familie trebuie protejată expres de orice încercare de a fi modificată sau relativizată.

Naţiunea şi Statul Român se bazează pe o moştenire, tradiţii, morală şi cultură creştine, iar legalizarea căsătoriilor şi adopţiilor homosexuale sunt concepte total opuse valorilor societăţii româneşi. În plus, declinul demografic al României din ultimii 26 de ani dar şi efectele plecării a peste 5 milioane de români peste hotare, pun deja în pericol existenţa statului şi naţiunii române şi vor avea efecte negative în plan economic şi social pentru întreaga societate. Este aşadar interesul şi datoria statului să stopeze declinul demografic care ameninţă viitorul Naţiunii Române şi să promoveze o politică de redresare a natalităţii centrată pe familia tradiţională.

Noua Dreaptă a fost şi rămâne principalul susţinător al valorilor familiei tradiţionale în spaţiul public, organizând şi ca ONG timp de 10 ani Marşul pentru Normalitate, manifestare anuală de respingere a căsătoriilor şi adopţiilor homosexuale, care anul acesta va ajunge la a 11-a ediţie.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...