Partidul Noua Dreaptă condamnă decizia guvernului Cioloş de modificare a normelor metodologice ale Legii privind azilul, prin care indemnizaţiile pentru solicitanţii de azil au fost mărite la 1200 lei/lună! 

În timp ce indemnizaţia socială pentru pensionari a crescut în 2015 de la 350 de lei la doar 400 de lei, un refugiat care în viaţa lui nu a lucrat o zi în România, va primi de la Bugetul de Stat o indemnizaţie de trei ori mai mare!

 

Partidul Noua Dreaptă declară inadmisibilă alocarea fondurilor bugetare către refugiaţi în timp ce nu sunt suficiente fonduri sociale pentru românii nevoiaşi, pentru spitale, şcoli şi alte instituţii fundamentale subfinanţate.

România este o ţară sărăcită şi jefuită de politicieni, cu fonduri limitate şi orice guvern responsabil ar folosi aceste fonduri în exclusivitate pentru nevoile vitale ale românilor şi nu în interesul imigranţilor musulmani, cărora astfel li se oferă în ţara noastră un trai privilegiat. Şi asta în timp ce pensionarii români care au muncit şi contribuit la sistemul de pensii o viaţă întreagă, trăiesc de pe o zi pe alta şi nu au niciun sprijin din partea statului ai cărui cetăţeni sunt!

Partidul Noua Dreaptă este singurul partid care se opune primirii refugiaţilor musulmani în România, prioritatea noastră fiind bunăstarea românilor, nu a imigranţilor! Solicităm şi cu această ocazie guvernului Cioloş să se alăture poziţiei statelor est europene Cehia, Slovacia, Ungaria şi Polonia şi să nu accepte cotele de refugiaţi dictate de birocraţii de la Bruxelles. 

Capitala României este la Bucureşti, nu la Bruxelles, iar România este potrivit Constituţiei în vigoare un stat independent şi suveran, pe al cărui teritoriu nu pot fi colonizate populaţii străine! Orice decizie contrară va fi luată de vremelnicul guvern Cioloş doar cu încălcarea conştientă a Legii fundamentale a Statului Român.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...