Astăzi, 4 noiembrie a.c., a rămas definitivă şi irevocabilă hotărârea Tribunalului Bucureşti de înregistrare a Partidului Noua Dreaptă, pronunţată în data de 28 septembrie a.c. Reamintim faptul că Adunarea de Constituire a Partidului Noua Dreaptă a avut loc în data de 23 mai a.c., devenind astfel primul partid constituit conform noii legi a partidelor politice 114/2015.

Partidul Noua Dreaptă transpune în plan politic valorile şi obiectivele pentru care Asociaţia Noua Dreaptă a militat timp de 15 ani.

Partidul Noua Dreaptă întruchipează o dreaptă naţională, creştină şi socială, în opoziţie cu dreapta liberală, anti-naţională, atee şi oligarhică.

Partidul Noua Dreaptă vrea să clădească o Românie independentă şi suverană, un Stat Naţional şi Creştin, demn şi prosper.

Partidul Noua Dreaptă vrea să salveze Statul şi Neamul Românesc de la dispariţia ordonată de artizanii globalizării.

Programul Partidului Noua Dreaptă cuprinde următoarele obiective esenţiale:

1. Apărarea caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al Statului Român.
2. Unificarea României şi a Republicii Moldova după modelul RFG/RDG şi în conformitate cu normele dreptului internaţional.
3. Stimularea întreprinzătorilor autohtoni şi a capitalului românesc prin măsuri legislative şi facilităţi fiscale.
4. Combaterea şi eradicarea corupţiei din administraţia de stat.
5. Confiscarea averilor ilicite.
6. Anularea privatizărilor frauduloase şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi de sărăcirea României şi a românilor.
7. Reducerea polarizării societăţii în bogaţi şi săraci şi edificarea unei economii democratice în care majoritatea capitalului să se găsească în proprietatea privată a majorităţii
cetăţenilor.
8. Eradicarea şomajului şi crearea de locuri de muncă pentru întreagă populaţie activă a ţării.
9. Eradicarea sărăciei în care se zbate peste jumătate din populaţia României.
10. Asigurarea de pensii decente tuturor pensionarilor şi redarea demnităţii tuturor celor care au muncit o viaţă întreagă pentru crearea de bunuri materiale, culturale şi spirituale.
11. Asigurarea gratuităţii reale a învăţământului de stat şi a asistenţei medicale în sistemul public, pentru toţi cetăţenii români.
12. Stoparea declinului demografic care ameninţă viitorul Naţiunii Române şi promovarea unei politici de redresare a natalităţii.
13. Protejarea sacralităţii familiei prin definirea constituţională a căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie.
14. Stoparea exodului tinerilor şi specialiştilor peste hotare şi facilitarea repatrierii românilor care şi-au părăsit ţara şi familiile din cauza sărăciei.
15. Garantarea siguranţei cetăţenilor şi destructurarea clanurilor interlope.
16. Dezvoltarea capacităţii de apărare a României şi revigorarea industriei naţionale de apărare.
17. Asigurarea independenţei energetice a României prin valorificarea surselor regenerabile de energie.
18. Protejarea şi refacerea mediului înconjurător, stoparea tăierii abuzive a pădurilor, exploatarea responsabilă a resurselor naturale.
19. Asigurarea securităţii alimentare a României prin creşterea producţiei agricole şi redresarea industriei alimentare.
20. Dezvoltarea rurală şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor de la sate.
21. Dezvoltarea şi susţinerea cercetării, inovaţiei şi creativităţii autohtone.
22. Conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a comunităţilor autohtone româneşti din jurul graniţelor.
23. Consolidarea comunităţilor românilor din străinătate şi întărirea legăturilor acestora cu România.
24. Edificarea unui spaţiu politic european format din state suverane şi independente şi a unei lumi multipolare bazată pe respectarea dreptului internaţional, pe renunţarea la forţă
şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.
25. Formarea unei noi clase politice, educată în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale.

Conducerea interimară a partidului până la Congres este asigurată de Preşedintele Tudor Ionescu (avocat, 37 de ani), Vicepreşedintele Alexandru Năstase (istoric, 33 de ani) şi Secretarul General Dorin George Lala (consultant financiar, 42 de ani).

În doar o lună de zile au luat naştere peste 25 de Grupuri de Iniţiativă pentru constituirea de Filiale atât în Ţară cât şi în Republica Moldova, Europa şi America de Nord, peste 3000 de români aderând înca din prima săptămână la Partidul Noua Dreaptă cu convingerea că reprezintă singura alternativă la Partidul Unic al Corupţilor.

Potrivit Statutului pot deveni membri ai Partidului Noua Dreaptă cetăţenii români cu drept de vot, care nu au săvârşit abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice anterioare şi nu au desfăşurat activităţi ostile României. Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni de asemenea membri şi pot constitui filiale ale partidului, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Toţi românii dezamăgiţi de modul în care s-a făcut politică până acum, care nu se împacă cu statutul de colonie al ţării lor şi doresc să trăiască din nou într-o Românie Mare, Demnă şi Puternică, sunt bineveniţi în rândurile Partidului Noua Dreaptă acum, cât încă mai avem pentru ce lupta!

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...